TAPE 1042

Quality: EX

Length: 2 hrs (DVD)

WCW/NEW JAPAN COLLISION IN KOREA - 4/28 & 4/29/95 (Video is EX)
Chris Benoit vs 2 Cold Scorpio Yuji Nagata vs Tokumitsu Ishizawa Masa Chono & Hiro Saito vs El Samurai & Tadao Yasuda Manami Toyota & Mariko Yoshida vs Akira Hokuto & Bull Nakano Shinya Hashimoto vs Scott Norton Hawk vs Tadao Yasuda Hiro Hase & Kensuke Sasaki vs Rick & Scott Steiner Antonio Inoki vs Ric Flair