TAPE 1419

Quality: EX (*MASTER*)

Length: 2.5 hrs (2 DVD)

HARD HIT - 12/21/14 (Another show from this shoot-style offshoot of DDT. They're still figuring things out and this is kind of a snoozer. VQ is EX.)
Kentaro Yorimitsu vs Vernon Shibata White Leonard Lion vs Toshiya Kawarai Yuki Kobayashi vs Kenta Hattori Ryuki Ueyama vs Hayato Mashita Super Tiger vs Nobuhiro Tsurumaki Kosei Kubota vs Micahel Nakazawa Takahisa Matsumoto & Yukio Sakaguchi vs Harashima & Masaharu Tsuchihashi Atsushi Aoki vs Takafumi Ito Yoshihiro Takayama vs Shuichiro Katsumura Hiromitsu Kanehara vs Koji Iwamoto (Cool to see Takayama & Kanehara, a couple UWFI guys, working shoot-style matches again) Hikaru Sato vs Ryo Kawamura