TAPE 1444

Quality: EX (See Below)

Length: 135 min (2 DVD)

HARD HIT - 4/14/15 (More from this shoot-style offshoot of DDT. Meh show. Quality on this is EX but it looks like it was downloaded and converted to DVD from a low bitrate original so you get some blockiness. Overall still OK to watch.)
Cherry Heiki Okamoto vs Toshiya Kawarai Kenta Hattori vs Kouki Iwasaki Takafumi Ito vs Hiroshi Kobayashi Nobuhiro Tsurumaki vs Tomomitsu Matsunaga Shuichiro Katsumura vs Masaharu Tsuchihashi Yukio Sakaguchi vs Eddie French Super Tiger vs Tokko Noshibata Manabu Hara vs Koji Iwamoto Harashima & Hikaru Sato vs Kei Yamamiya & Ryo Kawamura Mitsuya Nagai vs Takaku Fuke