TAPE 1689

Quality: EX

Length:2.4 hr (2 DVD)

HARD HIT - 6/27/15 (Another of the not-quite-hard-hitting shoot style shows. Quality is Ex.)
2 unnamed prelim matches Ryuchi Sekine vs Jun Ando Manabu Hara & Ryota Nakatsu vs Hiroshi Kobayashi & Kenta Hattori Shigehiro Irie vs Nobuhiro Tsurumaki Super Tiger vs Hoshitango Takafumi Ito vs Kei Yamamiya Atsushi Aoki vs Tatsuya Wada Mitsuhisa Sunabe & Shuichiro Katsumura vs Shunichi Shimizu & Shunpei Ota Koji Iwamoto vs Ryo Kawamura Hiromitsu Kanehara vs Hikaru Sato